Özel Hukuk

Zilyetlik

Zilyet TDK tarafından, “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci” olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir hukuki terim olan zilyetlik, menkul yahut gayrimenkul mal üzerindeki fiili hakimiyet olarak tanımlanabilir. Yapılan her bir tanımlamaya göre zilyetlik, mülkiyet hakkından bağımsız olarak eşya üzerinde bulunan hakimiyeti ifade etmektedir.

Zilyetlik Türleri

Fiilen tasarruf sahibi olma anlamını taşıyan zilyetlik, niteliği itibariyle türlere ayrılmaktadır.

Asli Zilyetlik

Eşyaya malik sıfatıyla yahut malik olma iradesi ile zilyet olan kimsenin zilyetliği “Asli Zilyetlik” olarak ifade edilmektedir.

  Eşyanın sahibi


Fer’i Zilyetlik

Eşyayı mülkiyet dışında ayni yahut şahsi bir hakka dayanarak elinde bulunduran kimsenin zilyetliği “Fer’i Zilyetlik” olarak ifade edilmektedir.

  Eşyanın sahibi olmayıp elinde bulunduran kişi

Vasıtasız Zilyetlik

Eşya üzerindeki tasarruflarını doğrudan gerçekleştirebilme durumu “Vasıtasız Zilyetlik”in özelliğidir. Uygulamada doğrudan zilyet olarak da ifade edilmektedir.

  Eşyayı kiralayan, kiracı


Vasıtalı Zilyetlik

Eşya üzerindeki tasarruflarını dolaylı olarak gerçekleştirebilme durumu “Vasıtalı Zilyetlik”in özelliğidir. Uygulamada dolaylı zilyet olarak da ifade edilmektedir.

  Eşyayı kiraya veren, eşyanın sahibi

Tek Zilyetlik

Eşya üzerinde yalnızca bir kişinin fiili hakimiyetinin bulunduğu zilyetlik türüne “Tek Zilyetlik” denir.

  Yalnız yaşayan kimsenin evi üzerindeki hakimiyeti


Birlikte Zilyetlik

Eşya üzerinde birden fazla kimsenin birlikte fiili hakimiyetinin bulunduğu zilyetlik türüne “Birlikte Zilyetlik” denir.

  Birden fazla kimsenin birlikte yaşadığı ev üzerindeki fiili hakimiyeti

Eşya Zilyetliği

Menkul yahut gayrimenkul eşya üzerindeki fiili hakimiyet “Eşya Zilyetliği” olarak tanımlanmaktadır.

  Herhangi bir kimsenin elinde bulundurduğu taşınır/taşınmaz malın üzerindeki fiili hakimiyeti


Hak Zilyetliği

Eşya zilyetliği gerektirmeyen bir hakkın fiili olarak kullanılması durumu “Hak Zilyetliği”ni ifade etmektedir.

  Hak sahibinin geçit hakkını kullanması

Kendisi İçin Zilyet

Eşyanın, gerçek hak sahibinin hakimiyet alanında bulunduğu haller “Kendisi İçin Zilyet” olarak ifade edilmektedir.

  Eşyanın, eşya üzerinde hak sahibi olan kimsenin elinde bulunması


Başkası İçin Zilyet

Eşyanın, gerçek zilyet için başkası elinde bulunması hali “Başkası İçin Zilyet” olarak ifade edilmektedir.

  Giysinin tadilat için terziye verilmesi neticesinde terzinin zilyetliği

Emin Sıfatıyla Zilyet

Bir eşya üzerinde hakkı olan kişinin kendi rızası ile bu hakkı başka birine devretmesi hali “Emin Sıfatıyla Zilyet”liği ortaya çıkartmaktadır.

  Taşınır malın satılması için bir başkasına verilmesi halinde, satıcının zilyetliği

Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı