Özel Hukuk

Sulh

Hukuk Yargılamalarında "Sulh"

Hukuk Muhakemeleri Kanunu “davaya son veren taraf işlemleri” arasında 313. maddesinde düzenlenen “sulh”, dava taraflarının davaya konu uyuşmazlık kapsamında kısmen yahut tamamen anlaşmak suretiyle yargılamaya son vermesini ifade etmektedir. Tanımından da anlaşılacağı üzere sulh, davadan feragatin yahut kabulün aksine dava taraflarının birlikte hareket ederek gerçekleştirebilecekleri bir işlemdir.

Uzun ve masraflı olan yargılama sürecinin aksine sulh yolu, tarafların yargılama sonucunda elde edebilecekleri sonuçları anlaşmak suretiyle doğrudan elde etmesini sağlayan bir araçtır.

Yargılamanın başlamasını takiben hakim, tarafları sulha teşvik eder; taraflara sulh olmak isteyip istemediklerini sormaktadır. Uygulamada sulh genellikle, tarafların talep sonucundan kısmen feragat etmesi ve talep sonucunu kısmen kabul etmesi suretiyle anlaşmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Buna karşın yargılama konusu talepler dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dahil edilebilecektir.

Sulh tarafların serbestçe tasarrufta bulunabileceği davalarda, hüküm kesinleşinceye kadar başvurulabilecek hukuki bir yoldur.

Sulh sözleşmesi mahkeme önünde yapılacağı gibi, haricen de yapılabilir. Buna karşın her iki halde de taraflarca yapılan anlaşma duruşma tutanağına yazılarak imza ettirilmektedir. Yapılan sulhun mahkemeye sunulmaması halinde, sulha dayanarak hak iddia eden taraf, hak sahipliğini ispatlamakla mükelleftir.

Örnek Sulh Anlaşması

sulh sözleşmesi

Taraflar, feragat ve kabul işlemlerinin aksine şarta bağlı sulh sözleşmesi yapabilecektir.

Taraflarca yapılan sulh şarta bağlı olmaması halinde, adi sözleşme niteliğinde olmayıp, mahkeme kararı niteliğinde olacaktır.

Sulh anlaşmasının gerçekleşmesini takiben mahkeme, yargılamaya “sulh anlaşmasına uygun olarak hüküm kurmak” yahut “karar verilmesine yer olmadığı kararı vermek” suretiyle son vermektedir. Mahkemenin vereceği karar, tarafların istemine uygun olarak vücut bulacaktır.

Tarafların sulh anlaşması sırasında ileri sürdüğü beyanlar, sulhun gerçekleşmemesi halinde geçerliliğini kaybedecektir.

Tarafların sulh aşamasında iradelerinin bozulması yahut anlaşma kapsamında aşırı yararlanmanın söz konusu olması halleriyle sınırlı olarak, sulh anlaşması ileri bir tarihte iptal edilebilir niteliktedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı