Özel Hukuk

İsim Değiştirme

İsim Değiştirme Davası

İsim, kişileri tanımlamada özel ve birincil yoldur. Sosyal hayatta isim, bireysel ilişkilerde büyük önem arz etmektedir. İnsanların isimlerini doğumunda elde ediyor oluşu, tercih imkanının bulunmaması ilerleyen süreçte kişisel sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle rahatsız edici, anlamsız yahut toplum içerisinde kötü anlamlar taşıyan isimler, bireylerin sosyal ilişkilerine zarar vermekte, tabiri caizse eziyete dönüşmektedir.

Hukuk sistemimiz her ne kadar kişilerin isimlerini doğumunda elde etmesini kabul etse de, makul gerekçelerin mevcudiyeti halinde ismin değiştirilebilmesini mümkün kılmıştır. Türk Medeni Kanunu 27. maddesinde düzenlenen isim değişikliği, dava açmak suretiyle gerçekleşmektedir (7309 sayılı Kanun kapsamında düzeltme dışında).

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu 27. maddesinde isim değişikliği için haklı sebeplerin varlığını aramaktadır. Burada “haklı sebepler” kavramı her bir somut durum için farklılık arz etmekle birlikte örneklendirmek gerekirse;

  • Kişinin, akrabaları yahut çevresi tarafından farklı isimle tanınması, çağrılması,
  • Kişinin adının gülünç olması,
  • Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,
  • Söylenmesinin güç olması,
  • Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması,
  • Dinin ve vatandaşlığın değiştirilmesi,
  • İsmin, bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olmasıdır.
İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme, ilgilinin ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Açılacak olan isim değişikliği davasında “haklı sebep” hususu her türlü delille ispatlanabiliyorken, uygulamada genellikle talebe esas teşkil eden sebepler; resmi işlemlerde yaşanan karışıklıklarsa ilgili evraklar yoluyla, sübjektif sebepler ise tanık beyanlarıyla ispatlanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu sebepler açıkça anlaşılabiliyorsa, yalnızca ilgilinin bu yönde talebi yeterlidir.

Seçilecek olan yeni isim, Türk alfabesinde bulunmayan yabancı karakterler içermemelidir. Buna karşın seçilecek ismin yabancı bir isim olması önem arz etmemektedir.

İsim düzeltme talebi içeren davalarda, isim değiştirme talebi içeren davalardan farklı olarak, ispat aracına gerek duyulmamaktadır.

Her ne kadar yasal bir zorunluluk olmasa da, isim değiştirme davasına esas teşkil eden hususların mahkemeye doğru, açık ve net bir şekilde izah edilmesinin gerekliliği sebebiyle, sağlıklı sonuçlar alınabilmesi adına süreçte bir avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close