Özel Hukuk

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Toplumsal yaşamda, insanlar bir arada yaşarlar. Bu yaşayış içerisinde insanlar çoğu zaman birbirleri ile ilişki kurmakta ve birbirlerine destek olmaktadır. Kişilerin birbirlerine yaptıkları bu destekler kapsamında ise, doğal olarak ölüm hallerinde mahrumiyet söz konusu olacaktır. Hukuk sistemimizde de haksız bir eylemden dolayı yalnızca ondan doğrudan zarar görenin tazminat hakkının olacağı kuralına istisna olarak bir kimsenin ölümü neticesinde, destek olduğu (yardım ettiği) kimselerin yaşamlarında kötüleşme meydana gelmemesi adına “destekten yoksun kalma tazminatı” düzenlenmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kimsenin yaşadığı dönemde destek olduğu kimselerin, kişinin ölümünde kusuru bulunan kimselerden, ölen kişi yaşasaydı kendilerine yapacağı desteği talep ettiği tazminat türüdür.

Burada belirtilen “destek” kavramı, ölen kişinin bir kimseye manevi olmayan her türlü yardımını kapsamaktadır. Bu çeşitlilik parasal olabileceği gibi hizmet şeklinde ve yahut bir başka şekilde karşımıza çıkabilmektedir.

Ölen kişinin yaşarken destek verdiği kimselerin yaşamlarında, sosyal ve ekonomik anlamda kötüleşmenin olmasını engellemeyi amaçlayan bu tazminat türü, maddi tazminat niteliğindedir. Buna karşın hak sahiplerinin, açılacak dava içerisinde manevi tazminat da talep etmesinde hukuki engel bulunmamaktadır.

Açılmış olan destekten yoksun kalma tazminatı davasında ölümde kusurlu olduğu iddia edilen taraf, tazminat yükümlülüğünden kurtulmak adına; ölümde kusurunun bulunmadığını yahut ölenin hak sahibi olduğu iddia edilen davacıya yaşarken destek olmadığını ispatlamalıdır. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus ölen ile hak sahibi olduğu iddia edilen kimse arasındaki ilişkidir. Şöyle ki, hukuk sistemimiz sosyal hayatın olağan akışına paralel olarak kimi bireylerin (çocuk ile anne-baba, eşler gibi) birbirine destek olduğunu karine olarak kabul etmiştir.
Bu noktada ölen kişi ile hak sahibi olduğu iddia edilen kimse arasındaki ilişki, karine teşkil edecek nitelikte ise, davalı ölenin davacıya yaşarken destek olmadığını ispatla mükelleftir. Buna karşın söz konusu ilişki bu nitelikte değilse, davacı ölen kimsenin kendisine destek olduğunu ispat etmelidir.

Ölen bir kişiden, yaşarken maddi anlamda destek alan herkes “destekten yoksun kalma tazminatı” talep edebilir.

Zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesini takiben 2 yıl içerisinde açılması gereken “destekten yoksun kalma tazminatı davası” için görevli mahkeme, her bir somut olay için değişkenlik göstermektedir. Yetkili mahkemenin tespitinde ise “Hukuk Yargılamalarında Yetki” başlıklı makaleden faydalanabilirsiniz.

Destekten yoksun kalma tazminatı davası, özellikle yoksun kalınan zararın tespiti noktasında uzmanlık gerektiren bir dava türüdür. Nitekim zarar miktarı, davacının ölenden sağladığı nakdi veya ayni yardımların değeri, bizzat yardım görenin bugünkü veya ilerdeki kazanç imkanları, muhtaç olana fiilen yardımda bulunma eğiliminde olup olmaması, dul kadının veya nişanlı kadının ileride tekrar evlenme veya nişanlanma şansı ve nihayet yardıma muhtaç olanın içinde bulunduğu sosyal çevre, ekonomik seviye gibi şimdiden ne olduğu bilinmeyecek faktörlere göre tayin olunur. Bu kapsamda hukuki takibat sürecinde bir avukattan hukuki yardım alınması zorunlu olmamakla birlikte, hak kaybı yaşanmaması adına gereklidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close