Kamu Hukuku

Senedin Yağması Suçu

Senedin Yağması Suçu | TCK 148/2

Senedin yağması suçunda fail, malın yağması suçunda olduğu gibi, bir kimseye karşı cebir yahut tehdide başvurmaktadır. Bu suç, yağma suçundan, suçun konusu açısından ayrılmakta olup, suçun konusunu “borç altına sokabilecek bir senet” oluşturmaktadır. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler ise, böyle bir senedi yahut var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya, veya var olan bir senedi imha etmeye ya da imhasına karşı koymamaya mecbur kılma biçiminde seçimlik olarak sayılmış bulunmaktadır.

MADDE 148

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

Bu suçun “açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu” ndan farkı failin senedi ele geçiriş biçimine dayanır. Gerçekten bu suçta failin senedin, cebir yahut tehditle kendisine verilmesini sağladığı halde, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda mağdur senedi kendi rızasıyla faile teslim etmektedir. Öte yandan açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda hiç yazı taşımayan yahut yazı taşımakla birlikte içeriği itibariyle başlı başına hüküm ifade etmeyen, başka bir anlatımla “belge” oluşturmayan bir kağıt suçun konusunu oluştururken, burada suçun konusunu oluşturan senet tamamlanmış ve her yönüyle belge oluşturabilecek niteliktedir.

Suçun konusunu, mağduru veya bir başkasını borç altına sokabilecek bir senet oluşturmaktadır. “Senet” deyimine mağdura borç yükleyen veya faili borçtan kurtaran her türlü belge girmektedir; bunun mutlaka para borcu olması gerekmez. Suç, malvarlığına karşı işlenen suçlardan olduğundan birinin bir başkasından suç işlediği yolunda bir belgeyi cebren alması durumunda bu suç oluşmayacaktır.

Öte yandan, suça konu olan bu senedin “borç doğurucu” olması gerekir. Cebir ve şiddet veya tehditle alınan senet aslında “borç doğurucu” olmadığına göre, bununla anlatılmak istenen, senedin dış görünüş olarak borç yaratan veya borçtan kurtaran nitelik taşıyor olmasıdır. Söz konusu senedin sonradan hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması fiilin suç olma niteliğini etkilemez.

Suça konu senedin mağdurun malvarlığı açısından bir zarar ortaya çıkaracak nitelikte olması gerektiğinden, batıl senedi imza ettirmek buraya girmez. Buna karşılık “ileride senet haline getirilecek bir kağıdı imzalamaya zorlama” durumunda da bu suç oluşacağı için, açığa imza atmaya zorlama da bu suçu oluşturur. Bunun için zorla imzalattırılan bu kağıdın sonradan senet haline dönüştürülmüş olması zorunluluğu da aranmamaktadır.

 

Kaynak
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku | Durmuş Tezcan, Ruhan Erdem, Murat Önok
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı