Kamu Hukuku

Savcının Görev ve Yetkileri | Soruşturma

Soruşturma Aşamasında Savcılık Makamının Görev ve Yetkileri

Soruşturma aşamasında sorumluluk savcılık makamına aittir, bir diğer ifade ile soruşturma konusundaki tek yetkili ve görevli makam savcılıktır. Kolluk ise ancak savcılık makamına yardımcı olarak görev almakta, tek başına yetki kullanması mümkün olmamaktadır.

Cumhuriyet Savcısının bu evredeki görevi, Ceza Muhakemesi Yasası 160. maddesi uyarınca suç haberinin alınması üzerine vakıanın aslını araştırmaktır. Bu amaçla savcı, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almak durumundadır. Bu açıdan savcılık makamının görevi, maddi gerçeğin araştırılması ve şüphelinin haklarının korunmasıdır.

Söz konusu araştırmaları savcı, doğrudan yapabileceği gibi emrindeki adli kolluk personeli aracılığı ile de yaptırabilir. Adli kolluk görevlileri, savcının adliyeye ilişkin tüm emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Adli kolluk personelinin bu konuda görevi kötüye kullanmaları yahut ihmalleri durumunda savcılık makamı doğrudan soruşturma yapmaya yetkilidir.

Savcı, kolluk görevlilerine emirleri yazılı, acele hallerde ise en kısa sürede yazılı olarak bildirilmek şartıyla sözlü olarak iletebilir. Bunun dışında adli kolluk görevlilerinin kendiliğinden el koydukları vakıaları derhal savcıya bildirmek durumundadır.

Savcılık makamı tüm kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Kamu görevlileri, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden savcıya vakit kaybetmeksizin temin etmekle yükümlüdür. Ceza Muhakemesi Yasası 332. maddesi bu hususta 10 günlük bir süre belirlemiştir. Bu süre içerisinde istenen bilgi ve belgelerin verilmesi teknik olarak mümkün değilse, sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı süre içerisinde bildirilir.

Kanunda gösterilen 10 günlük süre içerisinde istenen bilgi ve belgeleri bildirmeyen/vermeyen kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Yasası 257. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Savcılık makamı, soruşturma kapsamında gerekli araştırmayı tamamlamasının ardından soruşturmayı sonlandırır. Soruşturma, genel hatlarıyla iki şekilde sona erebilir. Savcı, soruşturma akabinde kamu davası açabilir yahut kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Bunun dışında soruşturma, “ön ödeme” uygulaması, “uzlaşma”, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” yolları ile de sonlanabilir.

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close