Kamu Hukuku

Arşiv Kaydı

Adli Sicil "Arşiv Kaydı" Nedir?

Adli sicil, Türk mahkemeleri yahut yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların, söz konusu adli işlemlere ilişkin kayıtlarının Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulduğu sistemdir.

Adli Sicil Kaydı başlıklı makalede de açıklandığı üzere, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ışığında, belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde adli sicile kaydolunan bilgiler adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır. Daha farklı bir ifade ile mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına alınır, daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkumiyet hükmüne dair bilgiler silinerek arşiv kaydına alınır.

Arşiv Bilgilerini Kimler İsteyebilir?

Adli sicil ve arşiv bilgilerinde gizlilik esastır. Bu açıdan 5352 sayılı Kanun’un 11. maddesinde de ifade edildiği üzere, adli sicil ve arşiv bilgileri görevlilerce açıklanamaz ve aynı kanun hükümlerine göre adli sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin bilgi verilen kişi, kurum ve kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanılamaz.

Adli sicil arşiv bilgilerinin kimler tarafından istenebileceği ise, 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre söz konusu kayıtlar;

 • Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
 • Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,
 • Yetkili seçim kurulları,
 • Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, tarafından istenebilir.
Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir.

Arşiv Bilgilerinin Silinmesi

Adli sicile konu bilgiler, adli sicil kaydını takiben Adli Sicil Kaydı başlıklı makalede açıklanan gerekli şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır. Bununla birlikte söz konusu kayıtlar, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 12. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümlerince belirli şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil arşiv kaydından da silinmektedir. Bu şartları sıralamak gerekirse, adli sicil arşiv kaydının silinmesi şartları;

 • Genel Kural;
  • Hükümlüye ait arşiv kayıtları, kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle silinir.
 • Diğer Haller;
  • Fiilin, kanunda suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
  • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
  • Arşiv kaydına alınan mahkumiyet hükmü, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Memnu Hakların İadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Memnu hakların iadesi kararı alınamamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir.
  • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close