İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceğini gösteren hukuk dalıdır.

Close
Close