Diğer

Themis

Adalet ve Düzen Tanrıçası Themis

Antik Yunan mitleri incelendiğinde, Yunanların, evrenin Tanrılar tarafından yaratıldığına değil, aksine Tanrıların evren tarafından yaratıldığına inandıkları görülür. Hatta mitolojiye göre, Tanrılar var olmadan önce başka varlıklar da evrende yer almaktadır. Öyle ki, bilinen her şeyden önce var olan tek şey olan Kaos, önce yeri sembolize eden Gaia’yı sonra da göğü simgeleyen Uranos’u doğurmuş ve bu iki varlığın birlikteliğinden de daha sonraları Tanrıların büyük bir savaş vererek hükümdarlıktan indirecekleri Titanlar var olmuştur. Bu Titanların isimlerini ise; Kronos, Rhea, Okeanos, Tethys, Hyperion, Theia, Atlas, Koios, Phoebe, Mnemosyne, Kriyus, Iapetos, Typhon, Prometheus ve en nihayetinde Themis olarak saymak mümkündür.

Yunan mitolojisinde, ilahi adaletin vücut bulmuş hali olarak tanınan Themis, gökyüzünün hakimi kabul edilen titan Uranüs‘ten olma, toprağı temsil eden ve tüm tanrıların atası kabul edilen Gaia’dan doğmadır. Aynı zamanda Zeus’un  2. karısı, Horae ve Moirae’nin annesidir.

Günümüzde yanlış bir ifadeyle Tanrı olarak isimlendirilen mitolojik karakter Themis’in, adalet kavramı açısından ne kadar önemli bir sembol olduğu özellikle hukuk camiasında bulunan kişilerce bilinen bir gerçektir. Ancak Titanların bir nevi kadim Tanrılar olduğunu ve Titan kelimesinin pek bilinmiyor oluşunu hesaba kattığımızda, bu içerikte artık dile yerleşmiş bu deyişi kabullenerek Themis’ten bir Yunan Tanrısı olarak bahsedilecektir.

Mitoloji Soyağacı

Olympos’ta yaşamakta olan Themis, Zeus’a ve tanrılara verdikleri kararlarda adaletli hareket etmeleri konusunda danışmanlık etmektedir. Aynı zamanda tanrıların toplantılarına başkanlık eden Themis, tanrılar arasındaki uyuşmazlıkları çözerek Olympos’taki düzeni sağlamaktadır.

Antik Yunan’da Themis, Delphi’nin kehanetlerini görme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden günümüz adalet tanrıçası heykelinin aksine gözleri asla kapalı değildir. Bunun sebebi karar vermeden önce geleceği görmesi gerekmektedir. Nitekim oğlu Prometheus’a da “geleceği görebilen” anlamına gelen ismi vermiştir. Kendi isminin anlamı ise “Doğanın Yasası”dır. Bununla birlikte yine genel kanının aksıine elinde kılıç da yoktur, çünkü Themis gücü değil, ortak aklı ve uyumu temsil etmektedir.

Yunan coğrafyasına ait mitolojiler incelendiği vakit, adaleti simgeleyen bir değil aslında üç farklı ana tanrısal varlığın olduğunu görmek mümkündür. Bunların isimleri Themis, Dike ve Justitia’dır. Bir Yunan Mitolojisi karakteri olan Themis, adalet tanrıçasıdır ve sanılanın aksine gözleri bağlı değildir. Ancak onun Tanrıların Tanrısı olmasıyla bilinen Zeus’tan olan kızı Dike’nin gözleri onun aksine bağlıdır ve o da aynı annesi gibi adaleti simgeleyen bir Tanrıçadır. Dahası Roma Mitolojisi’nde geçen ve hem Themis’in hem de Dike’nin bu mitolojideki karşılığı olarak görülen Justitia’nın da gözleri bağlıdır ve o da bir Adalet Tanrıçası’dır. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde, kolaylıkla söylemek mümkündür ki çoğu kişinin Themis zannettiği gözleri bağlı heykel aslen Themis, Dike ve Justitia karşılığı simgedir.
Yunan Mitolojisi

Roma adalet tanrıçası Justitia, Yunan mitolojisinde ilahi düzeni, hukuku ve gelenekleri kapsayan tanrıçası Themis ve onun Zeus’tan olan kızı Dike’nin birleşimi günümüzde Adalet Heykeli şeklinde simgelenmektedir. Themis heykeli olarak da adlandırılan adalet heykelinde yer alan detayların farklı anlamları bulunmaktadır. Bunları haricen incelediğimizde öncelikle, aslen iki çocuk sahibi olan mitoloji tanrıçası Themis’in, evli olmadığı varsayılarak kadın ve bakire oluşu ile bağımsızlığı simgelenmektedir. Bunun dışında;

Themis Heykeli Özellikleri

  Terazi

Themis heykelinin elinde bulunan terazi, adaleti ve adaletin dengeli dağıtılmasını simgelemektedir. Daha farklı bakış açısı ile terazi, kanıtların ve olayların karşıt kefelerini göstermektedir.

  Göz Bandı

Themis heykelinin gözlerinin bağlı olması, adaletin tecellisinde tarafsızlığını, nesnelliğini ve korkusuzluğunu simgelemektedir.
Tanrıçaların heykelleri klasik antik döneme dayanmakta olmasına karşın gözü bağlı temsillerine en erken 1543’ten İsviçre’nin Berne şehrinde rastlanmıştır.

  Kılıç

Themis heykelinin elinde bulunan kılıç, adaletin gücünü ve cezalandırma yetkisini ve dolaylı olarak bir anlamda da kararın keskinliğini  simgelemektedir.

  Yılan

Themis heykelinin ayağında yer alan yılan, toplumda bulunan kötülükleri ezmesini simgelemektedir.

  Kitap

Themis heykelinin ayağının altında bulunan kitap, adaletin tecellisinde kurallara dayanıldığını simgelemektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!

Close
Close
Close