DiğerÖzel Hukuk

Teminat Senedi

Teminat Senedi Nedir?

Teminat senedi çok fazla adı duyulan ama ne anlama geldiği bilinmeyen bir senet türüdür. Diğer senet türlerinin aksine, bu senet ile aslında kişi borç altına girmemekte yapacağını söz verdiği işin tam ve eksiksiz olarak zamanında tamamlanacağının garantisini vermektedir. Söz verildiği gibi zamanında ve tam olarak iş tamamlanmadığı durumlarda, bu senette yer alan teminat hükümleri geçerli olacaktır. Tanımına paralel olarak teminat senedi kimi zaman, firmaların ellerinde olan alacak senetlerini bir bankaya kredi alabilmek adına teminat vermeleri olarak da kullanılabilen senet türüdür.

Teminat Senedinin Kullanılabileceği Durumlar

  • İş başvuruları,
  • İş Sözleşmeleri,
  • Kiralama,
  • Alım – Satım işlemleri,
  • Devir İşlemleri
Teminat Senedi İle Borç Senedi Birbirinden Farklı mıdır?

Teminat senedi kişileri belli sorumlulukların altına girdirse de aslında bir borcu göstermemektedir. Oysa borç senetleri kişilerin ya da firmaların birbirine olan borçlarının miktarını ve ödeneceği tarihi göstermekte ve bu sürenin sonunda senette yazılan miktar ödenmediği takdirde de kişiler kanunlar önünde haksız durumuna düşmektedirler.

Bir Senedin Teminat Senedi Olarak Düzenlenmesi Nasıl Yapılmalıdır?

  • Senedin vade bölümüne “Teminat senedidir.” yazısı okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
  • Senedin ön yüzüne hangi sözleşmeye istinaden hazırlanmış ise mutlaka açık olarak yazılmalıdır.
  • Senedin arka kısmına hazırlanış konusu kısa bir özet olarak yazılmalıdır.
  • Arkaya yazılacak özet bölümüne ayrıca; şu konular hakkında düzenlenmiş ve bu hükümler yerine getirildiğinde geçersiz olacaktır hükmü yazılmalıdır, ayrıca bu senedin ciro edilemeyeceğinin de belirtilmesi gerekmektedir.
  • Üzerinde bir rakam yani bedel yazılmayan senetler geçersizdir ve sonradan yazılacak olan bedellerinde kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi yazan kişi için de bir suç unsuru olacaktır.
Teminat Senedi Olduğu Halde İcraya Verilen Senetler İçin Ne Yapılmalıdır?

Bir sözleşmeye istinaden bir teminat senedi düzenlediniz ve siz bütün yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz halde karşı taraf size karşı cebri icraya başvurdu ve üzerinde yazan miktarı tahsil etmek istiyor; bu durumda senedin üzerinde teminat senedi yazması icrai takibatı önlemek için yeterli olmayacaktır. Haklılığınızı ispat etmek için senette bahsedilen işi yaptığınızı gösteren fatura, ödeme dekontu gibi belgeler ile bu duruma itiraz edebilir ve haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz.

İşe Girerken Verilen Teminat Senetleri

Uygulamada kimi iş yerleri çalışan alırken çalışanlarını tek taraflı olarak onları yükümlülük altına sokacak teminat senedi imzalatmaktadır. Bu senedi de çalışanın kaza, hastalık gibi nedenlerle işe gelememe durumlarında tahsil etme yoluna gitmektedirler. İşçilerin dikkat etmesi gereken şey bu senedin bir nüshasının da kendilerine verilmesini istemeleri gerektiğidir. Ayrıca başvurulan mahkemede gerekli ispat araçlarını ortaya koyduktan sonra haklılığı ortaya çıkacaktır. Son olarak tek taraflı olarak düzenlenecek olan senetlerin ise hiçbir hükmünün bulunmadığı da bilinmelidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makeleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dikkatinizi Çekebilir!
Kapalı