Şubat 4, 2018

  Hırsızlıkta Site Yönetimi ve Güvenlik Firmasının Sorumluluğu

  Günümüzde, gelişen emlak sektörünün doğal bir sonucu olarak, gayrimenkul kapsamında apartman eğilimi terk edilerek site ve rezidans eğiliminin mevcudiyeti görülmektedir.…
  Mart 25, 2018

  Davaya Katılma

  Hukukumuzda dava, davacı ve davalı olmak üzere iki taraf sistemine göre kurulduğundan, davanın tarafı olmayan 3. kişiler hakkında yargılama neticesinde…
  Mart 12, 2018

  Türk Vergi Sistemi

  Yazıma başlamadan önce ”vergi” kavramını gayri ihtiyari anlatma ihtiyacı duymaktayım. Vergi; kamu maliyetlerini karşılamak amacıyla ilgili yasanın sınırları içerisinde devletin,…
  Mart 31, 2018

  Islah

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 176 ve devamı maddelerinde düzenlenen ıslah, yargılama taraflarının usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri, gerekli giderleri karşılamak koşuluyla,…
  Ocak 22, 2018

  Müşterek Avarya

  Avarya teriminin kaynağını Arapça ”avar” kavramı teşkil etmektedir. Avar, gemi ve yükün maruz kaldığı normal dışı zarar ve ziyanlar ile…
  Nisan 29, 2018

  Vasiyetname

  Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge yahut sözlü beyandır. Kişi bu yol…

  Rastgele Makaleler

   Muhafazâkarlık

   İdarenin Sözleşmeleri

   Hukukun Yorumlanması

   Teminat Senedi

   Close
   Close