Şubat 9, 2018

  Sendika Nedir?

  Sendika kavramı, sanayi devrimi sonrasında, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen güç eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik oluşmaya başlayan örgütleri ifade…
  Şubat 28, 2018

  Zamanaşımı

  Türk Borçlar Kanunu 146 ila 161 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan zamanaşımı, alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması halinde, dava edilebilme…
  Mayıs 9, 2018

  İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

  Hukuk sistemimize 12.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile, işçi – işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya…
  Nisan 13, 2018

  Gaiplik

  Gerçek kişilerde doğum ile başlayan kişilik ölüm olayıyla son bulur. Bu, kişiliğin doğal olarak son bulma şeklidir. Yani gerçek kişilerde…
  Mart 7, 2018

  Dava Nasıl Açılır

  Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya…
  Haziran 1, 2018

  Genel İşlem Koşulu Nedir?

  Borçlar Hukukunun temelini bireysel sözleşmeler teşkil etmektedir. Bireysel sözleşme kavramı, taraflardan birinin önerisine karşılık, karşı tarafın bu öneriyi kabul etmesi…

  Rastgele Makaleler

   Close
   Close