Şubat 27, 2018

  Kentsel Dönüşüm

  Öncelikle kısaca ”kentsel dönüşüm” kavramını açıklamak gerekirse; Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde…
  Şubat 28, 2018

  Zamanaşımı

  Türk Borçlar Kanunu 146 ila 161 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan zamanaşımı, alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması halinde, dava edilebilme…
  Mart 1, 2018

  Gözaltı

  Gözaltı, suç şüphesine istinaden yakalanan kişinin, suçu işlediğine dair emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararı ile ve soruşturmanın tamamlanması gayesiyle,…
  Mayıs 30, 2018

  Ahde Vefa

  Ahde vefa (söze bağlılık) yahut Latince “pacta sunt servanda” ilkesi, esas itibarıyla, insanların verdikleri sözleri tutması gerektiğini dile getiren ahlaki…
  Mart 2, 2018

  Mirastan Iskat

  Türk Medeni Kanunu 510 uncu ve devamı maddelerinde düzenlenen mirastan ıskat vasiyetçinin, saklı pay mirasçısını miras hakkından ve saklı payından…
  Ocak 23, 2019

  Zilyetlik

  Zilyet TDK tarafından, “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci” olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir hukuki terim…

  Rastgele Makaleler

   Müteselsil Borçlu Nedir?

   Çek Nedir?

   Sendika Nedir?

   İdarenin Mali Sorumluluğu

   1982 Anayasası

   Close
   Close