Şubat 9, 2018

  Sendika Nedir?

  Sendika kavramı, sanayi devrimi sonrasında, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen güç eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik oluşmaya başlayan örgütleri ifade…
  Şubat 28, 2018

  Zamanaşımı

  Türk Borçlar Kanunu 146 ila 161 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan zamanaşımı, alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması halinde, dava edilebilme…
  Ocak 25, 2018

  1961 Anayasası

  27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinden sonra çalışmalarına başlanan yeni anayasa 1961 yılında yapılan halk oylaması ile kabul edilmiş ve yürürlüğe…
  Mart 5, 2018

  Öğrenci ve İbadet Hakkı

  Din hürriyeti, bir bireyin ya da toplumun, kamusal veya özel alanda dinini veya inancını yerine getirme, uygulama, ibadet etme ve…
  2 hafta önce

  Çevrimiçi Oyun Hesabının Ele Geçirilmesi

  Dünyada milyonlarca kişinin tutkunu olduğu internet üzerinden oynanan çok kullanıcılı oyunları Türkiye’de de açıklanan verilere göre yaklaşık olarak 7 milyon…
  3 saat önce

  İnsan Üzerinde Deney

  Hukuki açıdan klinik araştırmalarda terazinin iki kesesi arasında, denge korunmak zorundadır. Daha açık bir ifade ile klinik araştırmalarda bir tarafta…

  Rastgele Makaleler

   Hukuku Konu Alan Filmler

   Kıdem Tazminatı

   Tahliye Taahhüdü

   Suç Oranı Neden Artar?

   Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

   Davaya Katılma

   Close
   Close