Ocak 23, 2018

  1924 Anayasası

  Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Anayasası olan 1924 Anayasası, 1921 Anayasası’nın geliştirilmiş halini oluşturmaktadır. Başlangıçtan itibaren yönetim şekli olarak cumhuriyet rejiminin belirtildiği…
  Mart 25, 2018

  Davaya Katılma

  Hukukumuzda dava, davacı ve davalı olmak üzere iki taraf sistemine göre kurulduğundan, davanın tarafı olmayan 3. kişiler hakkında yargılama neticesinde…
  Şubat 17, 2018

  Çatma

  Çatma, deniz ticaret hukuku doktrininde iki yahut daha fazla geminin birbiriyle çarpışmasına verilen addır. Çatmanın var olması için çarpışan nesnelerin,…
  Ocak 20, 2018

  Boşanma Sürecinde Düğün Takılarının Akıbeti

  Gündelik hayatta olağan hale gelen evlilik, kimi zaman kısa süreler içerisinde sona ermekte, boşanma davalarının açılması söz konusu olmaktadır. Bu…
  Ocak 21, 2018

  Ceza Yargılamasında ”Mağdur” Kavramı

  Ceza hukuku, ceza kanunları ile diğer kanunların ceza içeren hükümleri tarafından yasaklanmış insan fiillerini incelemektedir ve ilgili hükümlere aykırı eylemleri…
  4 gün Önce

  Arşiv Kaydı

  Adli sicil, Türk mahkemeleri yahut yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları…
  Close
  Close