Haziran 29, 2018

  Mal Bildirimi

  Mal bildirimi, kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme…
  Haziran 3, 2018

  Suç Uydurma Suçu

  Türk Ceza Kanunu’nda “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında düzenlenen suç uydurma suçu, işlenmediği bilinen bir suçun, yetkili makamlara işlenmiş gibi…
  Mart 9, 2018

  Kamulaştırma

  Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya…
  Mart 19, 2018

  Tahliye Taahhüdü

  Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona erme halleri Türk Borçlar Kanunu 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  Sözleşmenin kiracıdan…
  Şubat 9, 2018

  Sendika Nedir?

  Sendika kavramı, sanayi devrimi sonrasında, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen güç eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik oluşmaya başlayan örgütleri ifade…
  Mart 5, 2018

  Öğrenci ve İbadet Hakkı

  Din hürriyeti, bir bireyin ya da toplumun, kamusal veya özel alanda dinini veya inancını yerine getirme, uygulama, ibadet etme ve…

  Rastgele Makaleler

   Arşiv Kaydı

   Ahde Vefa

   Mobbing

   Avukatlıkta Markalaşmak

   O. J. Simpson Davası

   Close
   Close