Mart 25, 2018

  Davaya Katılma

  Hukukumuzda dava, davacı ve davalı olmak üzere iki taraf sistemine göre kurulduğundan, davanın tarafı olmayan 3. kişiler hakkında yargılama neticesinde…
  Şubat 24, 2018

  Elektronik İleti

  Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bireylerin yönelimi üzerine e-ticaret alanı gitgide gelişmektedir. Bu makalem e-ticaretin olmazsa olmazı niteliğinde ki tanıtım mesajları…
  Şubat 13, 2018

  Tutuklama Sebebiyle Tazminat

  Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yapılmasını sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, geçici olarak başvurulan ve hükümden önce bazı müdahaleleri gerektiren…
  Ocak 20, 2018

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

  1921 Anayasası diğer ismiyle Teşkilatı-ı Esasiye Kanunu, tam anlamıyla bir anayasa olmaktan ziyade bir kanun niteliğindedir. 23 maddelik bu çerçeve…
  Haziran 18, 2018

  Arşiv Kaydı

  Adli sicil, Türk mahkemeleri yahut yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları…
  Temmuz 25, 2018

  Savcının Görev ve Yetkileri | Soruşturma

  Soruşturma aşamasında sorumluluk savcılık makamına aittir, bir diğer ifade ile soruşturma konusundaki tek yetkili ve görevli makam savcılıktır. Kolluk ise…

  Rastgele Makaleler

   Hapis Cezanın Ertelenmesi

   O. J. Simpson Davası

   Araç Değer Kaybı

   Eski Hale Getirme

   Şantaj

   Close
   Close