Ocak 26, 2018

  1982 Anayasası

  12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra askıya alınan 1961 Anayasası’nın ülke dinamiklerine aykırı olduğu ve bu sebeple şiddeti iyice körüklediğini…
  Mart 27, 2018

  Dava Türleri

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 s.) ikinci kısmı dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlara ayrılmıştır. İkinci Kısım Birinci Bölüm ise 105…
  1 hafta Önce

  Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması

  Borçlar Hukuku kapsamında borcun kaynakları; hukuki işlemler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Burada ifade edilen “hukuki…
  Kasım 16, 2018

  Simsarlık Nedir?

  Simsarlık, diğer adıyla tellallık çok eski bir meslek olup, Ortaçağ’da Ticaret Hukuku’nun özel bir dal olarak doğmasından evvel, resmi nitelikte…
  Kasım 2, 2018

  Cinsel Saldırı Suçu

  Türk Ceza Kanunu “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümü 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla…
  Mart 6, 2018

  Tehdit

  Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu yedinci bölümünde, hürriyete karşı suçlar kapsamında 106 ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde  106 (1) Bir başkasını,…

  Rastgele Makaleler

   Tehdit

   Liyakat Nedir?

   Sosyal Güvenlik

   Close
   Close