Nisan 23, 2018

  Hukukun Yorumlanması

  Yorumlama terimi, anlam verme faaliyeti anlamını taşımaktadır. Herhangi bir olgunun anlamından bahsedebilmek, söz konusu olguyu yorumlama yoluyla mümkündür. Hukukun uygulanması,…
  Ekim 8, 2018

  Dolandırıcılık

  Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak, onun yahut başkasının zararına olmak üzere, kendisine veyahut başkasına bir yarar sağlanması…
  Eylül 12, 2018

  Anlaşmalı Boşanma

  Boşanma kavramı evlilik birliğinin sonlanmasını ifade etmektedir. Türk Medeni Kanununda boşanma, çekişmeli ve anlaşmalı olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Çekişmeli boşanma,…
  Mart 27, 2018

  Dava Türleri

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 s.) ikinci kısmı dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlara ayrılmıştır. İkinci Kısım Birinci Bölüm ise 105…
  Şubat 9, 2018

  Sendika Nedir?

  Sendika kavramı, sanayi devrimi sonrasında, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen güç eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik oluşmaya başlayan örgütleri ifade…
  Eylül 2, 2018

  Vesayet Nedir?

  Vesayet kavramı, reşit olmamış küçüklerin yahut yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlıların, haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu…

  Rastgele Makaleler

   Şantaj

   Hukuk ve Felsefe

   Suçta Tekerrür

   Ulusal Varlık Fonu

   Tutuklama Sebebiyle Tazminat

   Close
   Close