Kasım 27, 2018

  Satış Sözleşmesi Türleri

  Satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği; sözleşme çeşitleri…
  Şubat 24, 2018

  Elektronik İleti

  Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bireylerin yönelimi üzerine e-ticaret alanı gitgide gelişmektedir. Bu makalem e-ticaretin olmazsa olmazı niteliğinde ki tanıtım mesajları…
  Mart 19, 2018

  Tahliye Taahhüdü

  Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona erme halleri Türk Borçlar Kanunu 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  Sözleşmenin kiracıdan…
  Ağustos 21, 2018

  İdarenin Mali Sorumluluğu

  Hukuk devleti ilkesinin temel gerekliliklerinden biri de idarenin mali sorumluluğunun kabul edilmiş olmasıdır. Ülkemizde de Anayasamızın 125. maddesinde “İdare kendi…
  Mart 17, 2018

  Aile Konutu

  Aile konutu kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan kavramlardan olup, kanunun gerek evliliğin genel hükümlerini,…
  Nisan 16, 2018

  Davadan Feragat

  Feragat kavramı, kelime anlamı olarak vazgeçme anlamını taşımaktadır. Nitekim Medeni Usul Yasası 307. maddesinde de kelime anlamını karşılayan davadan feragat…

  Rastgele Makaleler

   Close
   Close