Şubat 18, 2018

  Yakalama

  Yakalama, gözaltı ile birlikte, Ceza Muhakemesi Kanunu dördüncü kısımda, ”koruma tedbirleri” başlığı altında, birinci bölümde düzenlenmiştir. Yakalama; kamu güvenliğine, kamu…
  Temmuz 25, 2018

  Savcının Görev ve Yetkileri | Soruşturma

  Soruşturma aşamasında sorumluluk savcılık makamına aittir, bir diğer ifade ile soruşturma konusundaki tek yetkili ve görevli makam savcılıktır. Kolluk ise…
  Nisan 16, 2018

  Davadan Feragat

  Feragat kavramı, kelime anlamı olarak vazgeçme anlamını taşımaktadır. Nitekim Medeni Usul Yasası 307. maddesinde de kelime anlamını karşılayan davadan feragat…
  Mart 17, 2018

  Aile Konutu

  Aile konutu kavramı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu terminolojisiyle hukuk hayatımıza girmiş olan kavramlardan olup, kanunun gerek evliliğin genel hükümlerini,…
  5 gün Önce

  Simsarlık Nedir?

  Simsarlık, diğer adıyla tellallık çok eski bir meslek olup, Ortaçağ’da Ticaret Hukuku’nun özel bir dal olarak doğmasından evvel, resmi nitelikte…
  Mart 21, 2018

  Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler

  Evrensel normlarda ve kısmen Anayasamız ilgili hükümlerinde düzenlendiği gibi HMK, Birinci Kısım, İkinci Bölümde, 24-33. maddeleri arasında yargılamaya hakim olan…

  Rastgele Makaleler

   Dava Nasıl Açılır

   Chargeback Nedir?

   Tehdit

   Mirastan Iskat

   Adli Yardım Nedir?

   Close
   Close