Nisan 20, 2018

  İnsan Üzerinde Deney

  Hukuki açıdan klinik araştırmalarda terazinin iki kesesi arasında, denge korunmak zorundadır. Daha açık bir ifade ile klinik araştırmalarda bir tarafta…
  Şubat 19, 2018

  Tutuklama Sebepleri

  2709 sayılı Kanunun 38 inci maddesi 4 üncü fıkrasında bulunan ”Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”  ibaresi, şüpheden…
  Ağustos 15, 2018

  İdarenin Bütünlüğü İlkesi

  İdareyi oluşturan örgütler, birbirinden bağımsız görünse de, Anayasanın 123. maddesinde yer alan “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür” düzenlemesine paralel…
  Ocak 20, 2019

  Ölümlü Trafik Kazaları

  Türkiye trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşını kaybeden bir ülke. O kadar çok kaza görüyor veya televizyonlarda izliyoruz ki her…
  Mart 31, 2018

  Islah

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 176 ve devamı maddelerinde düzenlenen ıslah, yargılama taraflarının usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri, gerekli giderleri karşılamak koşuluyla,…
  Ekim 27, 2018

  Hukuk Yargılamalarında Yetki

  Yetki kuralları, açılacak olan davanın hangi yer mahkemesinde açılması gerektiğinin tespitini sağlayan hukuk kurallarıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Birinci…

  Rastgele Makaleler

   İsticvap

   Eski Hale Getirme

   O. J. Simpson Davası

   Evlenme

   İdam

   Adi Şirket

   Close
   Close