Aralık 12, 2018

  Müteselsil Borçlu Nedir?

  Borç ilişkilerinde mutlaka borçlu ve alacaklı olmak üzere iki taraf vardır. Buna karşın bu iki tarafın birer kişiden oluşma zorunluluğu…
  Temmuz 20, 2018

  Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesi

  Ceza Muhakemesi Hukukunda mutlak olarak kabul edilen ve istisnası bulunmadığı halde sınırları bulunan kovuşturmanın kamusallığı ilkesi, bir suçla ilgili olarak…
  Şubat 17, 2018

  Çatma

  Çatma, deniz ticaret hukuku doktrininde iki yahut daha fazla geminin birbiriyle çarpışmasına verilen addır. Çatmanın var olması için çarpışan nesnelerin,…
  Kasım 21, 2018

  Muvazaa Nedir?

  Muvazaa kavramı, arapça kökenli olup, kelime olarak “danışıklık” anlamını taşımaktadır. Hukuki anlamda “muvazaa” kavramı ise, irade ile beyan arasında salt…
  Ocak 23, 2019

  Zilyetlik

  Zilyet TDK tarafından, “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci” olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir hukuki terim…
  Şubat 27, 2018

  Mirasın Taksimi

  Hukukumuzda, murisin ölümü ile malvarlığı doğrudan doğruya ve bir bütün olarak mirasçılara geçmektedir. Söz konusu halde mirasçılar, tereke malları üzerinde…

  Rastgele Makaleler

   Close
   Close