Mayıs 6, 2018

  HAGB

  Suç olarak tanımlanan davranışlar, toplumsal barışı tehdit ederler. Ceza Hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörü­len yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl…
  Mart 4, 2018

  Toplu İş Sözleşmeleri

  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Kanunu 2 inci maddesi uyarınca; Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona…
  Nisan 2, 2018

  Yemin

  Batı Hukuku ve İslam Hukuku da dahil olmak üzere farklı hukuk sistemlerinde düzenlenen yemin kavramı, Hukuk Muhakemelerinde taraf yemini ile…
  Haziran 14, 2018

  Adli Para Cezası

  Türk Ceza Kanunu hükümlerinde, suç niteliğindeki eylemler hapis veya adli para cezası yaptırımlarına tabi tutulmuştur. Adli para cezası, yargılamayı gerçekleştiren mahkeme…
  Temmuz 20, 2018

  Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesi

  Ceza Muhakemesi Hukukunda mutlak olarak kabul edilen ve istisnası bulunmadığı halde sınırları bulunan kovuşturmanın kamusallığı ilkesi, bir suçla ilgili olarak…
  Nisan 6, 2018

  Çevrimiçi Oyun Hesabının Ele Geçirilmesi

  Dünyada milyonlarca kişinin tutkunu olduğu internet üzerinden oynanan çok kullanıcılı oyunları Türkiye’de de açıklanan verilere göre yaklaşık olarak 7 milyon…

  Rastgele Makaleler

   Close
   Close