Mart 5, 2018

  İdam

  Ölüm cezası, devletin bir suçun karşılığı olarak mahkumun hayatına son vermesidir. Cezaya çarptırılan kişinin söz konusu cezasının infazına idam denir.…
  Mart 4, 2018

  Toplu İş Sözleşmeleri

  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Kanunu 2 inci maddesi uyarınca; Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona…
  Mart 9, 2018

  Kamulaştırma

  Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya…
  Mart 19, 2018

  Tahliye Taahhüdü

  Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona erme halleri Türk Borçlar Kanunu 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  Sözleşmenin kiracıdan…
  Şubat 27, 2018

  Kentsel Dönüşüm

  Öncelikle kısaca ”kentsel dönüşüm” kavramını açıklamak gerekirse; Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde…
  Şubat 15, 2018

  Hava Yolu Ulaşımında Yolcu Hakları

  Ülkemiz hava taşıma işletmelerini kullanan yolcular bilmektedir ki, yolcular sıkça söz konusu şirketlerce çeşitli aksaklıklar sebebiyle mağdur edilmektedir. Bu mağduriyetler…

  Rastgele Makaleler

   1982 Anayasası

   İdarenin Sözleşmeleri

   Yemin

   Sendika Nedir?

   Davaya Katılma

   Close
   Close